Obični Joe (13)

Obični Joe (13)

S01E01 - Obični Joe (7)

21.11. 07:15
STAR Life
50 minuta

Pratimo tri faze Joeova života nakon što je donio jednu ključnu životnu odluku.

Dodatne informacije

O emisiji

Pratimo tri faze Joeova života nakon što je donio jednu ključnu životnu odluku.