Obični Joe (13)

Obični Joe (13)

S01E01 - Obični Joe (7)

21.11. 02:40
STAR Life
45 minuta

Pratimo tri faze Joeova života nakon što je donio jednu ključnu životnu odluku.

Dodatne informacije

Epizode

Season 1
S01E12

Obični Joe (12)

23.11. 07:30, STAR Life, 55 minuta

Obični Joe (12)

Pratimo tri faze Joeova života nakon što je donio jednu ključnu životnu odluku.

S01E13

Episode 13

24.11. 07:10, STAR Life, 55 minuta

Episode 13

Pratimo tri faze Joeova života nakon što je donio jednu ključnu životnu odluku.

O emisiji

Pratimo tri faze Joeova života nakon što je donio jednu ključnu životnu odluku.