Prizma (multinacionalni magazin)

Prizma (multinacionalni magazin)

S01E_Prizma (multinacionalni magazin) - Prizma (multinacionalni magazin)

19.3. 17:11
HRT 4
45 minutes

Multinacionalni magazin, donosi aktualnosti o manjinama i ljudskim pravima.

More information

Episodes

S01E_Prizma (multinacionalni magazin)

Prizma (multinacionalni magazin)

26.3. 17:12, HRT 4, 48 minutes

Prizma (multinacionalni magazin)

Multinacionalni magazin, donosi aktualnosti o manjinama i ljudskim pravima.

About show

Multinacionalni magazin, donosi aktualnosti o manjinama i ljudskim pravima.