Tik Tak

Tik Tak

S01E13 - Episode 13

21.11. 06:37
HRT 3
5 minuta

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dodatne informacije

Epizode

Season 1
S01E19

Episode 19

27.11. 06:37, HRT 3, 5 minuta

Episode 19

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

S01E20

Episode 20

28.11. 06:36, HRT 3, 6 minuta

Episode 20

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

S01E21

Episode 21

29.11. 06:37, HRT 3, 5 minuta

Episode 21

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 21 sati
S01E22

Episode 22

30.11. 06:36, HRT 3, 5 minuta

Episode 22

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 1 dan
S01E23

Episode 23

1.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 23

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 2 dana
S01E24

Episode 24

2.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 24

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 3 dana
S01E25

Episode 25

3.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 25

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 4 dana
S01E26

Episode 26

4.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 26

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 5 dana
S01E27

Episode 27

5.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 27

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 6 dana
S01E28

Episode 28

6.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 28

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 7 dana
S01E29

Episode 29

7.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 29

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 8 dana
S01E30

Episode 30

8.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 30

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 9 dana
S01E31

Episode 31

9.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 31

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 10 dana
S01E32

Episode 32

10.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 32

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 11 dana
S01E33

Episode 33

11.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 33

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

Dostupno za 12 dana
S01E34

Episode 34

12.12. 06:38, HRT 3, 5 minuta

Episode 34

Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.

O emisiji


Dječje serije kroz koje mališani mogu razvijati svoje kognitivne vještine. Predmeti i scenariji koje mogu istraživati ​​uključuju lava u mozaiku i disko ples vitezova, ples jabuka u stakleniku u vrtu i pastira koji hvata lopte.