Lijepa naša Europo: Hrvati u Mađarskoj (dokumentarni film)

Lijepa naša Europo: Hrvati u Mađarskoj (dokumentarni film)

19.3. 06:57
HRT 2
30 minutes

Hrvati već stoljećima žive na području Mađarske raštrkano u manjim i većim cjelinama od mađarsko-austrijsko-slovačke tromeđe, duž granica s Austrijom i Hrvatskom, sve do Bačke na jugu mađarske države. Razne etničke skupine Hrvata u Mađarskoj rabe sva narječja i gotovo sve dijalekte kojima se govori u matičnoj zemlji. Postoje subetničke skupine: Bunjevci, Šokci, Dalmatini, gradišćanski Hrvati, pomurski Hrvati, podravski Hrvati i bošnjački Hrvati, koji su tijekom dugih stoljeća uspjeli jezik i nacionalni identitet sačuvati do danas. Po procjenama Hrvata u Mađarskoj ima oko 50.000, iako popisi pučanstva pokazuju znatno manji broj pripadnika hrvatske nacionalnosti. Unatoč snažnom procesu asimilacije Hrvati u Mađarskoj njeguju svoj nacionalni identitet već petsto godina.Urednica projekta: Doris Vučković

More information

About show

Hrvati već stoljećima žive na području Mađarske raštrkano u manjim i većim cjelinama od mađarsko-austrijsko-slovačke tromeđe, duž granica s Austrijom i Hrvatskom, sve do Bačke na jugu mađarske države. Razne etničke skupine Hrvata u Mađarskoj rabe sva narječja i gotovo sve dijalekte kojima se govori u matičnoj zemlji. Postoje subetničke skupine: Bunjevci, Šokci, Dalmatini, gradišćanski Hrvati, pomurski Hrvati, podravski Hrvati i bošnjački Hrvati, koji su tijekom dugih stoljeća uspjeli jezik i nacionalni identitet sačuvati do danas. Po procjenama Hrvata u Mađarskoj ima oko 50.000, iako popisi pučanstva pokazuju znatno manji broj pripadnika hrvatske nacionalnosti. Unatoč snažnom procesu asimilacije Hrvati u Mađarskoj njeguju svoj nacionalni identitet već petsto godina.Urednica projekta: Doris Vučković