Skica za portret: Šime Vulas

Skica za portret: Šime Vulas

3.4. 04:46
HRT 1
6 minuta

Upoznajte neke nove portrete ljudi koji su promijenili povijest Hrvatske. Biografije nekih manje poznatih ljudi koji su pridonijeli hrvatskoj kulturi i povijesti, a sada su nepravedno zaboravljeni.

Dodatne informacije

O emisiji

Upoznajte neke nove portrete ljudi koji su promijenili povijest Hrvatske. Biografije nekih manje poznatih ljudi koji su pridonijeli hrvatskoj kulturi i povijesti, a sada su nepravedno zaboravljeni.